Eurolinguaclub is een school voor buitenlandse talen.

U kunt een cursus kiezen die voldoet aan uw behoeften en niveau van taalvaardigheid. In Eurolinguaclub kunt u gewoon een taal leren of zich voorbereiden op een examen. Aan het einde van de cursus ontvangt de student een certificaat. Op dit moment worden alle cursussen via Skype gegeven. Eurolinguaclub biedt cursussen aan voor:

  • Nederlands
  • Engels
  • Russisch 
  • Spaans

 Het Eurolnguaclubteam:

 Elena Weijman (Nederlands, Russisch)

 Alina (Nederlands)

 Jeroen (Nederlands)

Amber (Engels, Nederlands)

Daniela (Spaans, Italiaans)

Daria (Engels)

Siranush (Nederlands)

Isabel (Spaans)

Karina (Nederlands, Russisch)

Jos (Nederlands)

Dmitriy (Engels, Russisch)

Sergey (Engels)

Chris (Nederlands)

Kian (Nederlands)

 

Photo Elena Elena Weijman 

Ik ben een professionele docent en de oprichter van Eurolinguaclub. Ik geef lessen Engels, Russisch en Nederlands met meer dan 23 jaar ervaring.

In 2012 ben ik van Rusland naar Nederland verhuisd en met Eurolinguaclub (Europese school van buitenlaandse talen) begonnen.

In Rusland volgde ik twee Universitaire opleidingen:

De Romaanse en Germaanse filologie (met specialisatie Engelse en Duitse taal)  en

Management en organisatie.

Ik ben blij dat ik van mijn hobby - buitenlandse talen – mijn beroep heb kunnen maken.

Ik geef les Engels, Nederlands en Russisch.

Behalve talen (Engels, Duits, Russisch, Latijn, Nederlands) heb ik ook Pedagogie, Psychologie, ICT-gebruik in het onderwijs, Dictie, Ethiek en Onderwijsmethode buitenlandse talen gestudeerd.

Cursussen:

Speciale cursus psychopedagogie (1992, Rusland, Staats Universiteit van Belgorod)

Speciale cursus onderwijsmethode tweede taal (1992, Rusland, Staats Universiteit van Belgorod)

Alternatieve speciale cursus linguistiek “Ontwikkelingsrichtingen van de moderne linguistiek” (1992, Rusland, Staats Universiteit van Belgorod)

Nieuwe technologieën voor het onderwijs in vreemde talen (2002, Rusland, Belgorod, Methodologisch Centrum voor educatieve inhoud)

Cursus Engels (2003, Malta, Linguatime)

Cursus Nederlands(2012-2013, Nederland , Ttif.company (+Staadsexamen B2 (2013)

Basistraining Taalvrijwilligers (2016, Nederland, Taal voor het leven)

Vrijwilligerstraining Taal voor Thuis (2016, Nederland, NCOI Opleidingen)

ONA cursus voor docenten (2016,Nederland, Stichting Pulse)

Nieuwe methodes en leerstof voor NT2 (2016, Nederland, Stichting Pulse)

Docent Russisch als tweede taal (2019 online cursus https://pushkininstitute.ru/teach/courses)

Ervaring:

Lerares Engels (Rusland, Belgorod 1997-2004)

Sales manager en tolk Engels-Russisch (Rusland, Moscow,  Legacy Incorporated 2004-2011)

Docent NT2 (Nederland,vrijwilliger bij Stichting Pulse 2016-2018)

Docent Nederlands, Engels, Russisch (Nederland, Eurolinguaclub 2014-heden)

Mijn diploma’s zijn in 2013 door Nuffic gewaardeerd en ik heb van DUO onderwijsbevoegdheid (taalles te geven) gekregen.

Van 2014 hebben meer dan 1000 studenten bij Eurolinguaclub Engels, Nederlands en Russisch gestudeerd. Bijna elke maand slagt iemand voor het Inburgeringsexamen. Daar zijn we heel erg blij mee. Onze studenten ook. Hun aanbeveling kunt u hier zien https://www.eurolinguaclub.eu/index.php/ru/

Inmiddels werken er meer docenten bij Eurolinguaclub. Alle docenten hebben een speciale cursus van de lesmethode van Eurolinguaclub gevolgd.

Tijdens de les oefenen we alle soorten van taalvaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Dat doen we met  behulp van de volgende methodes: interactief, communicatief, TPR, TPRS.

Tijdens het eerste gesprek met een student, vragen we welk doel hij wil  bereiken en hoeveel tijd is hij van plan daaraan te besteden. Vervolgens  maken we een uniek leerplan.

Het doel van een buitenlaandse taal leren, is  om in deze taal te communiceren. We zijn altijd bewust van dit hoofddoel, maar behalve dit doel, stellen we elke les nog een klein doel, die de student tijdens de les moet bereiken.

Dat is de reden van het succes, dat Eurolinguaclub in deze jaren heeft bereikt.

 

 Alina 

Alina is bijna tweetalig.

Ze werd geboren in de familie van een filoloog, dus de termen die in de taalkunde worden gebruikt, zijn alledaagse woordenschat voor haar.

Bovendien, aangezien er leraren zijn geweest in elke generatie van haar familie, is de lerarenomgeving normaal  voor haar.

Behalve haar passie voor vreemde talen, studeerde ze creatieve business op de Hogeschool Utrecht. Haar scriptie ging over de ontwikkeling van nieuwe richtingen in de Eurolinguaclub. De ideeën en het plan werden goedgekeurd door de Universiteit, zodat we de ontwikkeling van de school veilig kunnen toevertrouwen aan een gecertificeerde specialist.

Als mensen met Alina praten, vertrouwen ze haar, omdat ze van nature een goede leraar is.

 

Vreemde talen omringden haar vanaf haar geboorte (eerst Engels, daarna Frans en Spaans, na het verhuizen van Rusland naar Nederland, toen ze nog een kind was - Nederlands).

Ze studeerde op de Nederlandse middelbare school, de Hogeschool Utrecht, werkte kort voor NaschoolEnzo op de middelbare school “Cals college IJsselstein”.

Naast een krachtige taaltraining, heeft Alina cursussen over de methodologie van het onderwijs van vreemde talen gevolgd.

Zij geeft al meer dan 4 jaar les Nederlands via Skype.

De lessen worden in het Nederlands gegeven, maar indien nodig kunnen sommige punten in het Russisch of Engels uitgelegd worden, die als brugtalen worden gebruikt. 

 

 Jeroen 

 

Jeroen is geboren in Nederland en één van onze eerste docenten bij de Eurolinguaclub. Naast het feit dat hij uit een gezin van hoogopgeleide docenten komt, heeft hij een grote passie voor het lesgeven ontwikkeld.

Zo begon Jeroen meteen na de middelbare school les te geven op een middelbare school, het Cals College IJsselstein, waar hij diverse vakken aan leerlingen uitlegt. Hij is gepromoveerd naar begeleider op het Grafisch Lyceum in Utrecht, waar hij tot op de dag van vandaag nog steeds studenten helpt bij hun studie.

Naast de Nederlandse taal beheerst Jeroen de Engelse taal zeer goed, en spreekt hij een klein woordje Russisch. Jeroen is bijna klaar met zijn studie, en wil zijn weg vervolgen door hersenwetenschappen aan de Universiteit Utrecht te volgen.

In zijn lessen leert u hoe u gesprekken moet voeren in literair Nederlands, u zult Nederlandse literatuur lezen, daarnaast zult u uw schijfniveau verbeteren en zult u het gevoel voor de taal ontwikkelen wat een essentieel kenmerk is voor degenen die ambitieuze plannen hebben zoals communiceren met hooggeschoolde Nederlanders.

Amber 

Amber is een docent Engels en Nederlands in opleiding aan de Hogeschool Utrecht. Haar moedertaal is Nederlands. Tijdens haar studie leert Amber over de Engelse en Nederlandse taal en cultuur, pedagogiek en verscheidene leraarvaardigheden. Al deze kennis wordt vervolgens toegepast in haar werk als (bijles)docent.

Amber heeft al meer dan vier jaar ervaring als docent op verschillende scholen en bijlesinstituten. Ze heeft hierdoor ervaring met verschillende leeftijdsgroepen en niveaus. De leeftijden van haar studenten variëren van kinderen tot volwassenen. Vanwege deze diversiteit heeft Amber goede communicatievaardigheden en kan ze verschillende behoeftes van ieder individu herkennen en vervullen. Daarnaast heeft Amber ook ervaring met het werken met rugzakleerlingen en leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking. Dit vergt geduld en een speciale aanpak, wat kwaliteiten zijn die Amber bezit.

Voor een Honours cursus op de Hogeschool Utrecht heeft Amber een faalangst training ontwikkeld en uitgevoerd. Meerdere individuen hebben deze training getest en geëvalueerd, waarna ze de training als erg behulpzaam bestempelden.

De rode draad van de taallessen zijn de vier vaardigheden voor Engels en Nederlands; lezen, luisteren, spreken en schrijven. Deze zullen verwerkt worden in de lessen op een leerzame en leuke manier, door bijvoorbeeld rolspellen, presentaties, authentieke literatuur en educatieve spellen. Echter heeft iedere les een apart doel, wat iedere student aan het einde van de les gehaald moet hebben. Andere vaardigheden, zoals bijvoorbeeld cultuur, grammatica en vocabulair, zullen ook in de lessen voorkomen.

 

Daniela 

Daniela Parga is een jonge Argentijnse dame uit Buenos Aires. Op dit moment zit ze in haar 4e jaar van de studie communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Buenos Aires. (UBA). Volgend jaar is ze van plan om haar kennis te verdiepen door een master te halen in “public opinion and publicity.”

Daniela is niet alleen een native speaker Spaans uit Argentinië, maar ze is ook al vanaf een zeer jonge leeftijd omringd door meerdere vreemde talen, aangezien ze familieleden heeft uit verschillende landen. Haar Italiaanse grootvader heeft haar Italiaans geleerd. Bovendien heeft ze familie in Frankrijk met wie ze dagelijks Frans oefent. Naast Spaans, Italiaans en Frans spreekt ze ook heel goed Engels! Daarom is Daniela in staat om een student Spaans te helpen beheersen door een van de bovengenoemde talen als brugtalen te gebruiken, indien nodig.

Daniela groeide niet alleen op in een multiculturele en multilinguïstische omgeving, maar ze heeft ook haar kennis over verschillende landen en talen verbreed door middel van taaluitwisselingsprogramma's die ze heeft gevolgd. Ze geeft haar passie voor vreemde talen door aan haar studenten en moedigt hen op een zeer plezierige en leerzame manier aan om de Spaanse taal te leren en meer te weten te komen over de Spaanse / Latijns-Amerikaanse culturen. Tijdens haar lessen leer je grammatica, woordenschat en oefen je vooral om te leren spreken met een native.

Is het niet een geweldige kans om een van de meest gesproken talen van de wereld te leren met een native speaker uit Argentinië?

 

 Daria 

Daria is een professionele docent Engels met 8 jaar leservaring op scholen voor algemeen onderwijs en taalcursussen in Oekraïne, sinds 2015 verblijft ze permanent in Nederland. In 2006 studeerde Daria af bij de Nationale Pedagogische Universiteit te Kiev, vernoemd naar M.P.Dragomanov, met een diploma in Engelse taal en buitenlandse literatuur (het diploma wordt door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs bevestigd). Zij volgde ook een aantal professionele cursussen, waaronder de opeenvolgende tolkcursussen in het taalcentrum "Oekraїne-Europa "(Kiev, 2012). 
In Nederland werkte Daria bij het Centrum voor de ontwikkeling van tweetalige kinderen   (Amersfoort, 2016-2017) met kinderen van 6-7 jaar. Bovendien houdt zij zich bezig met journalistiek (weekblad "Spiegel van de week", Kiev; tijdschrift "Rus Monaco", Amersfoort), voert haar eigen creatieve project uit voor het schilderen op textiel.
De meeste onderwijsactiviteiten van Daria zijn altijd gewijd aan privélessen. Dankzij nauw contact met de student, begrip van zijn educatieve doelen, interessen en mogelijkheden, kan een effectief individueel trainingsprogramma worden opgesteld. De doelgroepen van Daria zijn zowel kinderen (vanaf 6 jaar) als volwassenen met totaal verschillende leerbehoeften: iemand wil leren hoe hij een ontspannen gesprek op reis kan voeren, terwijl iemand volledig verdwaald is in het doolhof van de Engelse grammatica. Tijdens de studie is Daria klaar om Russisch, Oekraïens of Nederlands als hulptalen te gebruiken, als de situatie dat vereist. Trainingsmaterialen en workloads worden altijd individueel geselecteerd.
Het voordeel van lessen bij Daria is dat ze een breed begrip van de onderwijssystemen van Oekraïne en Nederland heeft. Hierdoor haalt zij het beste eruit: de logische en solide methodologische basis van het Oekraïense systeem wordt in haar lessen perfect gecombineerd met echt Nederlands gemak en het onderhouden van grote interesse in leren.

 

Siranush

Siranush is een jonge dame die werd geboren in Armenië. Ze bracht haar vroege jeugd door in Rusland. Ze verhuisde vervolgens naar Nederland waar ze ging studeren. Dit heeft haar in staat gebracht om Nederlands, Russisch en Armeens te spreken op het niveau van moedertaalsprekers.

Verhuizen van het ene land naar het andere land heeft van haar een zeer doelgericht en ondernemend persoon gemaakt dat anderen kan helpen om Nederlands te leren spreken en te helpen integreren in Nederland.
Ze weet hoe ze dit moet doen, met behulp van haar eigen ervaring.

Na haar vooropleiding aan een Nederlandse school behaalde Siranush een diploma van een zelfstandig onderneemster en kon ze deelnemen aan de Young Lady Business Academy. Hier heeft ze zich verder ontwikkelt en haar netwerk uitgebreid.

Siranush geeft jongeren les aan het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) waar ze zeer geliefd was bij de studenten. Wanneer ze mensen les geeft en hen helpt hun doelen te bereiken, voelt ze zich prettig en op haar gemak.

Siranush geeft Nederlands lessen aan kinderen en volwassenen.

 

Isabel 

Mijn naam is Isabel. Ik ben geboren in Spanje, in Madrid. Ik ben lerares Spaans en filoloog. Ik heb altijd van talen gehouden. Spaans is de taal waar ik het meest van hou, niet om een specifieke reden, maar omdat het de enige taal is die ik volledig beheers...! Les Spaans geven is mijn passie. Ik ben ook altijd erg geïnteresseerd geweest in het helpen van mensen (ik werk ook als vrijwilliger en leer Spaans aan kansarmen). Ik studeerde de taal heel lang, niet alleen wat betreft de inhoud, maar ook het voor de klas staan en het omgaan met studenten die de taal leren. Ik probeer in elke les mijn best te doen. In ruil daarvoor krijg ik nog meer van hen, namelijk de voldoening dat zij tevreden zijn met wat zij hebben geleerd en dat zij datgene wat ik hen heb geleerd, hebben onthouden en daar gebruik van kunnen maken.

 

Karina 

Karina is een jonge en veelbelovende lerares Nederlands.  Karina is op jonge leeftijd vanuit Rusland naar Nederland verhuisd.  Ze weet uit de eerste hand wat het betekent om de taal van een nieuw land te leren en daarin te integreren.  Daarom begrijpt Karina hoe ze jou en je kind op een delicate manier kan helpen integreren in een nieuwe samenleving.

Lessen geven is haar passie. Ze begon haar carrière op een Russischtalige school in Nederland.  Eerst als assistente, maar al snel stond ze voor de klas.  Daarnaast werkte Karina tijdens de vakanties als begeleider in een Russisch sprekend kamp voor tweetalige kinderen (Nederlands - Russisch).

Karina is afgestudeerd in Mediamanagement & Marketing en studeert momenteel aan de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Creative Business. Maar Nederlands lessen geven blijft haar favoriete bezigheid.

 

Jos 

Jos geeft al jarenlang bijlessen aan studenten van alle niveau’s. Hij was werkzaam bij een bijlesinstituut in een middelbare school, waar hij leerlingen van 1 vmbo tot 6 vwo hielp met bètavakken en de talen (o.a. Nederlands, Engels, Latijn). Inmiddels begeleidt hij studenten op het Grafisch Lyceum, met de focus op plan- en leerstrategieën. Daarnaast verzorgt hij als student-assistent aan de Universiteit Utrecht werkgroepen voor verschillende vakken, o.a. Inleiding Taalkunde (Kunstmatige Intelligentie).
Momenteel volgt hij twee masters in Utrecht en Twente.

 

Dmitriy 

Hallo of Zdravstvuyte! Laat ik me even voorstellen. Mijn naam is Dmitriy. Ik ben leraar Engels en Russisch.
Ik geef al les in het Engels als vreemde taal sinds ik in 1997 afstudeerde aan de universiteit met een graad in Filologie en mijn onderwijscarrière begon als leraar Engels op school. Daarna ben ik privé-leraar Engels geworden, voordat ik naar Londen, UK, ben gegaan om een cursus professionele ontwikkeling voor leraren Engels te volgen. Ook ben ik Engels blijven studeren op Proficiency niveau omdat ik sterk geloof in voortdurende professionele ontwikkeling. Door drie jaar in het Verenigd Koninkrijk te wonen en te studeren, heb ik een diepgaande kennis van het Britse leven en de Britse cultuur opgedaan, wat heeft bijgedragen tot het verwerven van meer expertise in de Engelse taal. Nadat ik naar Moskou, Rusland, was teruggekeerd, begon ik te werken als docent Engels en Russisch bij internationale talenscholen en multinationale bedrijven, waar ik zowel groeps- als privélessen gaf. De ervaring die ik in mijn werk heb opgedaan, heb ik later toegepast in mijn bijscholingscursus voor leraren in de jaren 2010 en 2011. Het ging om het In-service Certificate in English Language Teaching van de ELT-afdeling van de universiteit van Cambridge, dat internationaal wordt geaccepteerd en leraren het recht geeft om in het buitenland te werken. De cursus was behoorlijk veeleisend en uitdagend, maar gaf tegelijkertijd veel inzicht in het beroep van leraar.
Toen ik in Londen woonde, werd ik benaderd om de Russische taal als vreemde taal te onderwijzen aan mensen van verschillende rangen en standen en met verschillende achtergronden. Omdat ik zowel leerling als leraar vreemde talen was, was ik me er ten volle van bewust hoe moeilijk of gemakkelijk en boeiend het leerproces kon zijn als in de lessen de juiste onderwijsmethoden en activiteiten werden gebruikt. Die kennis en methodes hebben me bijvoorbeeld in 2006, toen ik in Tokio verbleef, geholpen om een groep Japanners Russisch te leren van beginnend tot pre-intermediate niveau.
Mijn ervaring met het onderwijzen van Russisch en Engels aan sprekers van andere talen heeft aangetoond dat je over het algemeen het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden, m.a.w. eenvoudige onderwijsmethoden en -technieken lijken het best te werken bij zowel beginners als meer gevorderden. Daartoe behoren het concept om eerst het eenvoudige te onderwijzen en te oefenen alvorens over te gaan tot het complexe, het gebruik van de communicatieve aanpak waardoor de leerlingen hun spreekvaardigheid kunnen ontwikkelen, grammatica en woordenschat worden het best begrepen en geoefend in een context, diverse visuele materialen zoals foto's en video's zetten de leerlingen aan om meer te spreken, enz. Natuurlijk mogen en moeten al deze elementen niet in het plan van dezelfde les worden gebruikt, aangezien elke les andere doelstellingen heeft en dus ook andere methoden om die te bereiken. Met het bovenstaande in het achterhoofd ben ik ervan overtuigd dat leerkrachten elke taalleerder individueel moeten benaderen, dat wil zeggen dat zij les moeten krijgen met methoden en praktijken die werkelijk beantwoorden aan hun behoeften en doelstellingen in het leven, gebaseerd op hun kennis en vaardigheden van het onderwerp dat zij bestuderen. Dit alles bij elkaar maakt het leerproces zinvol en boeiend.
Ik geloof dat uw motivatie om Russisch of Engels te leren samen met mijn expertise in de onderwerpen een synergetisch effect zal creëren waardoor u, als taalleerder, resultaten kunt bereiken die een verandering in uw leven teweeg zullen brengen.
Nu ik in Rusland woon, werk ik, net als iedereen die door de pandemie is getroffen, aan mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling door boeken te lezen, deel te nemen aan ELT-webinars en online collega's te ontmoeten. Daarnaast helpen tennissen en experimenteren met recepten voor eten en koffie me ontspannen in mijn vrije tijd.

 

Sergey 

Mijn naam is Sergey en ik geef al meer dan 30 jaar Engelse les.

Ik ging naar het State Pedagogisch Instituut voor Vreemde Talen van Irkoetsk, niet zozeer uit liefde voor de Engelse taal, maar omdat bijna mijn hele familie leraar en universiteitsprofessor was met een postdoctorale graad - mijn grootvader, grootmoeder, moeder, twee tantes en andere, meer verre, familieleden. Ik kan mezelf dus gerust de opvolger van de dynastie noemen. De liefde voor het Engels kwam pas later.

Ik studeerde af aan het Instituut met "honors" en onmiddellijk na het afstuderen begon ik  te onderwijzen aan docenten-to-be. In de correspondentie studentengroepen, mijn jongste student was twee jaar ouder dan ik, en de oudste student was goed voor vaders.

Ik vond het vooral leuk om Engelse fonetiek te onderwijzen. Ik heb eens berekend dat ik in vier jaar werk aan het Instituut voor Vreemde Talen ongeveer 1500 lessen over fonetiek had!

In de jaren '90 liep ik stage in Engeland, werkte enkele maanden in de VS; richtte met mijn collega's een particuliere talenschool op, vertaalde Amerikaanse science fiction. Maar de belangrijkste gebeurtenis in die tijd was voor mij een ontmoeting met de academische Galina Kitajgorodskaja. Eerst liep ik stage in het Centrum voor de Intensieve Opleiding van Vreemde Talen aan de Nationale Universiteit van Moskou, en daarna voltooide ik mijn doctoraalscriptie onder de leiding van G. Kitajgorodskaja. Uiteraard ging mijn proefschrift over de methodologie van het vreemdetalenonderwijs. Het was na mijn samenwerking met deze erkende deskundige dat er voor mij geen lege plekken meer overbleven in mijn beroep.

Dan voor vele jaren was ik verantwoordelijk voor de leerstoel vreemde talen aan een van de Irkutsk universiteiten, en nu ben ik bezig met prive-onderwijs en het ontwikkelen van handleidingen voor het onderwijs van Engels. Ik schreef zelfs een boek in het Russisch over de avonturen van een meisje in het land van de Engelse taal - "de avonturen van Aljonka in Grammarland"

 

Chris

Ik ben geboren in Nederland en woon in Utrecht.
Na de opleiding voor VWO heb ik  heel kort geschiedenis gestudeerd aan de VU in Amsterdam maar het lesgeven aan kinderen trok mij meer.
De opleiding voor onderwijzer (Pedagogische Academie) was een logische keuze voor een overstap.
Na de opleiding voor onderwijzer heb ik  41 jaar in het basisonderwijs gewerkt.
Daarbij heb ik  lesgegeven aan de groepen  4 t/m 8.
Vanaf 2000 ben ik directeur geworden van scholen in Houten. 
Ik heb het fusietraject van twee scholen begeleid, wat heel boeiend was om te doen.
Sinds september 2021 ben ik  met pensioen gegaan.
Door het lesgeven aan asielzoekers ontdekte ik hoe fijn het is om mensen vanuit een ander land Nederlands te leren spreken.

Omdat het lesgeven in de Nederlandse taal zoveel voldoening geeft, ben ik sinds december 2021 in aanraking gekomen met Eurolinguaclub.

Tijdens de taallessen zal het vooral gaan om het spreken in de Nederlandse taal.

Uitspraak, zinsvolgorde en betekenis van woorden zijn voorbeelden van wat er besproken wordt.

 

Нет описания фото.Kian

Kian is geboren en getogen in Nederland. Hij heeft een grote passie voor het leren van nieuwe vaardigheden aan anderen. Met een vader die les gaf voor mensen met een taalachterstand, kwam hij al op jonge leeftijd in aanraking met lesgeven. Maar wanneer hij zelf begon met het geven van bijles, zag hij pas hoe leuk het was om anderen les te geven.

Als een inheemse weet hij hoe de taal in elkaar steekt en hoe jij je kan verbeteren in het spreken, schrijven, luisteren en lezen. Hij kent de beste manieren om jou Nederlands te finetunen!

Kian is bijna klaar met zijn eerste studie en zal hiermee doorgaan wanneer hij gaat starten op de Universiteit van Amsterdam.

 

Kamer van Koophandel Utrecht: 60777435